Promoot NOVU Blog


Nieuw bestuur, nieuwe directeur en nieuwe plannen

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op de voortgezette algemene ledenvergadering van 17 juni jl. zijn belangrijke knopen doorgehakt. De NOVU leden hebben het nieuwe bestuur gekozen bestaande uit: Reinout Meltzer (voorzitter), Arend Buurma (secretaris), Kees-Jan Leijen (penningmeester), Robbert Groeneveld (lid/vicevoorzitter) en Theo van der Elzen (lid). Het oude bestuur wordt hartelijk bedankt voor haar werk en grote inzet.

Ook is de nieuwe directeur gekozen: Ralph Stuyver. De Raad van advies (RvA)...

Auteur:


Uit-uit-uit-uit-uitgedaagd?

Auteur: Bert Wolters
eerder verschenen in: Vindingrijk, editie lente 2016

Het traject van idee tot markt is voor een uitvinder een aaneenschakeling van uitdagingen; is de ene uitdaging tot een goed einde gebracht, dan volgt er weer een andere. Een succesvol product op de markt wordt pas bereikt als je in het voortraject niet uit-uitgedaagd bent. 

Uitdaging: het probleem
Elke vinding begint met het zoeken naar een oplossing voor een probleem (door positiviteitsgoeroes vaak als ‘uitdaging’...

Promoot NOVU Blog

Sociale NOVU