Promoot NOVU Blog

Nieuw bestuur, nieuwe directeur en nieuwe plannen

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op de voortgezette algemene ledenvergadering van 17 juni jl. zijn belangrijke knopen doorgehakt. De NOVU leden hebben het nieuwe bestuur gekozen bestaande uit: Reinout Meltzer (voorzitter), Arend Buurma (secretaris), Kees-Jan Leijen (penningmeester), Robbert Groeneveld (lid/vicevoorzitter) en Theo van der Elzen (lid). Het oude bestuur wordt hartelijk bedankt voor haar werk en grote inzet.

Ook is de nieuwe directeur gekozen: Ralph Stuyver. De Raad van advies (RvA) blijft in stand onder het inspirerende voorzitterschap van Bert Maas. Naar aanvullende RvA leden wordt verder gezocht. Het nieuwe bestuur, de directeur en de RvA bruisen van de plannen en ideeën. Ze hebben een positieve, toekomstgerichte visie voor de NOVU ontwikkeld en plannen voor nieuwe producten en diensten.

NIEUWE VISIE

De huidige diensten worden in stand gehouden en uitgebouwd. Het doel is om de ledenbasis te laten groeien, de beginnende en vooral ook de gevorderde uitvinders goed te bedienen, met elkaar te verbinden, en de NOVU te verbinden met andere professionele organisaties in Nederland en daarbuiten. Bovendien wil het bestuur proberen het imagoprobleem van uitvinders (Willy Wortel) om te buigen naar inzicht in het nut en de bijdrage van uitvinders voor de Nederlandse economie en vernieuwing.

NIEUWE DIENSTEN EN PROJECTEN

Er zijn tientallen nieuwe plannen en ideeën in ontwikkeling in de NOVU Projectplannen, kortgezegd de NPP’s. Er komen steeds nieuwe bij en het bestuur en kantoor staan uitdrukkelijk open voor suggesties van NOVU leden en anderen. De NPP’s vormen een uitstekende basis om direct op door te gaan en een eerste invulling te geven aan de nieuwe visie. 

De eerste serie NPP’s zijn met de leden besproken op de ALV, en verder aangevuld. Ook nadien kregen bestuur en directie nieuwe ideeën en reacties op de bestaande plannen toegezonden. Dat is fantastisch mooi want de NOVU wil zichzelf continue blijven vernieuwen. De input van de NOVU leden daarbij vinden we essentieel. Dus mailt u vooral uw ideeën over nieuwe NOVU diensten en projecten naar info@novu.nl.

Foto: Frank van der Horst

Auteur:Promoot NOVU Blog

Sociale NOVU