NOVU academy

De NOVU is een kennisplatform op het gebied van innovatie. Het uitwisselen van informatie voor en door leden of via samenwerking met partners gebeurt op de volgende manieren:

Cursus "Van idee tot markt" (kosten leden € 95,- / kosten niet-leden € 175,-): In principe maandelijks organiseert de NOVU, met name voor nieuwe leden, de cursus 'van idee tot markt'. Er kunnen zich per keer maximaal 12 deelnemers (ook niet-leden)  inschrijven. De cursus neemt één dag in beslag. In deze cursus wordt in één dag de laatste stand van zaken rond innovatie en het complexe traject van idee tot markt met de aanwezigen gedeeld. Een octrooiadviseur van RVO / Octrooicentrum Nederland verzorgt de module bescherming en een NOVU lid deelt zijn/haar persoonlijk afgelegde traject van idee tot markt met de cursisten, waarbij het accent ligt op de leermomenten. Eveneens wordt in workshopverband een zeer realistische casus ter hand genomen, om het geleerde ‘in de praktijk’ te brengen. De cursus is inclusief lunch en een netwerkborrel na afloop. Graag aanmelden via het cursusformulier.

In-company trainingen (kosten: maatwerk): Op verzoek van een bedrijf geeft de NOVU in-company trainingen over het innovatieproces.

Brainstormsessies (kosten: maatwerk): Brainstormsessies onder leiding van de NOVU kunnen zowel via internet als bij de opdrachtgever of op het NOVU kantoor gegeven worden. Problemen oplossen voor en met NOVU leden. Ook bedrijven buiten het NOVU netwerk kunnen van deze dienst gebruik maken. Uitvinders kennen het woord probleem niet en gaan dan ook graag de uitdaging aan om oplossingen te genereren.

Sociale NOVU