NOVU faciliteert

Vergaderaccommodatie: Voor leden stelt de NOVU vergaderaccommodatie (tijdens kantooruren) beschikbaar in het NOVU kantoor in De Pionier, Grebbeberglaan 15, Utrecht.

Vindingrijk (leden): NOVU leden ontvangen 4x per jaar het magazine Vindingrijk en daarnaast heeft men toegang tot het besloten ledengedeelte van vindingrijk.nl.

Website: Vindingen van leden die op de markt zijn, worden in de schijnwerpers gezet in onze virtuele vitrine 'spotlight'.

Social media: Via Twitter en Facebook informeert de NOVU haar achterban over innovatiegerelateerde onderwerpen, uitvindingen, nieuws over uitvinders (nationaal / internationaal).

Wilt u zich aanmelden als lid? Download dan hier het aanmeldingsformulier.
Wilt u meer weten of gebruik maken van onze diensten? Bel voor een afspraak of meer informatie naar telefoonnummer 030 - 246 7707 of mail naar info@novu.nl

Sociale NOVU