NOVU netwerkt

Leden van de NOVU maken deel uit van een veelzijdig innovatief netwerk en worden  door ons ondersteund om op verschillende manieren met elkaar in contact te komen. Ook brengen we NOVU leden in contact met andere professionele netwerken.

Netwerk sessies (leden €10). Maandelijks, op de derde vrijdag van de maand, vindt bij een NOVU bedrijfslid de NOVU netwerksessie plaats waarbij het onderling uitwisselen van kennis en ervaring in een vertrouwelijk omgeving centraal staat. Bovendien biedt het een mooie kans om je presentatievaardigheden op te poetsen. Aanmelding voor netwerksessies kan via het online aanmeldformulier op novupro.nl

Collegiale toetsing (leden gratis): Leden met een specialistische vraag kunnen in een vroeg stadium een vinding collegiaal laten toetsen door één of meer (erkende/gecertificeerd) NOVU leden. Leden zetten hun specifieke expertise in om andere leden te helpen met hun vinding. NOVU coördineert dit.

Beurs presentaties (leden tegen vergoeding). Met regelmaat bezoekt de NOVU berzen en congressen. Ook hebben we regelmatig een eigen NOVU stand gehad op bijvoorbeeld de Salon van Genève (uitvindersbeurs) en staan we jaarlijks op de Kunststoffenbeurs. Hierdoor kunnen NOVU leden zichzelf presenteren aan het publiek en vaak ook free-publicity genereren. Alleen voor leden beschikbaar.

NOVU netwerk momenten (leden gratis). Jaarlijks houdt de NOVU haar algemene ledenvergadering vaak op een interessante bedrijfslocatie (in april) en de nieuwjaarsborrel (januari). Dit zijn gezellige netwerkmomenten waarop NOVU leden elkaar ontmoeten en in ontspannen sfeer kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

LinkedIn groepen 'NOVU Leden Netwerk' en 'NOVU Group' (leden gratis). Deze besloten groepen zijn exclusief voor NOVU leden. Ze bieden de mogelijkheid om andere leden vragen te stellen of met elkaar te communiceren. Toegang tot de groep wordt door de NOVU gegeven via deze links: LinkedIn NOVU Leden Netwerk en LinkedIn NOVU Group.

Sociale NOVU