NOVU netwerk

Leden van de NOVU maken deel uit van een veelzijdig innovatief netwerk en worden door de NOVU ondersteund om op verschillende manieren met elkaar in contact te komen.

LinkedIn groep 'NOVU Leden Netwerk' (deze groep valt onder het LinkedIn account van NOVU office manager Desirée Gerritsen).
Deze besloten groep is exclusief voor leden biedt de mogelijkheid om andere leden vragen te stellen of met elkaar in contact te komen.

Netwerksessies (leden, kosten € 10,-): Maandelijks, op de derde vrijdag van de maand, vindt bij een NOVU bedrijfslid de NOVU netwerksessie plaats waarbij het onderling uitwisselen van kennis en ervaring in een vertrouwelijk omgeving centraal staat. Aanmelding voor netwerksessies kan via het online aanmeldformulier op novupro.nl

Collegiale toetsing van vindingen (leden): Leden met een specialistische vraag kunnen in een vroeg stadium een vinding collegiaal laten toetsen door één of meer (erkende/gecertificeerd) NOVU leden. Leden zetten hun specifieke expertise in om andere leden te helpen met hun vinding. NOVU coördineert dit.

Sociale NOVU