NOVU biedt

Een goed idee tot een verkopend product ontwikkelen is niet eenvoudig. De NOVU ondersteunt op allerlei manieren uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers bij dit gecompliceerde traject van idee tot markt.

Quickscan (niet-leden; kosten € 50,-): Biedt niet-leden éénmalig de mogelijkheid over hun vinding van gedachten te wisselen en gebruik te maken van de kennis die bij de NOVU aanwezig is. Tijdens dit persoonlijke en uiteraard vertrouwelijke gesprek komen zaken als bescherming, marktmogelijkheden, prototyping en ondernemingsplan aan de orde.

Persoonlijk spreekuur (leden, geen kosten, alleen op afspraak): Eén tot twee maal per week wordt op het NOVU kantoor een persoonlijk spreekuur op afspraak gehouden met een spreekuurcoach. Tijdens dit gesprek wordt aan leden de ruimte geboden om in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek over hun vinding van gedachten te wisselen en zaken als bescherming, prototyping en marktmogelijkheden te bespreken. 

Specialistisch spreekuur octrooi zoeken / ondersteuning bij octrooionderzoek (leden, geen kosten, alleen op afspraak):  In samenwerking met RVO / Octrooicentrum Nederland organiseert de NOVU exclusief voor haar leden een spreekuur met een octrooiadviseur. Dit spreekuur op octrooigebied wordt in de regel op donderdag gehouden op het NOVU kantoor. De focus ligt hierbij op ondersteuning bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de laatste technologie (nieuwheidsonderzoek / octrooionderzoek).

Door de publiek-private samenwerking die al jarenlang bestaat tussen Octrooicentrum Nederland en de NOVU heeft innovatief Nederland - en de NOVU uitvinder in het bijzonder - toegang tot een bron van waardevolle informatie. Meer informatie over het aandachtsgebied en de mogelijkheden van Octrooicentrum Nederland is te vinden op de site van RVO of via deze download.

NOVU-HRO project (leden, kosten € 185,-): Gemotiveerde studententeams doen, in het kader van de minor Business & Innovation (Hogeschool Rotterdam) voor NOVU leden, marktonderzoek en doen een aanzet voor een ondernemingsplan. Gewoonlijk starten deze projecten in september.

Feedback-systeem dienstverleners (leden): Het slagen van een uitvinding valt of staat met de kwaliteit van de dienstverleners. De ervaring van onze leden met dienstverleners wordt gebundeld in het feedback-systeem dat de NOVU beschikbaar stelt voor collega NOVU-leden. Ga voor meer informatie over het feedback-systeem naar novupro.nl

Product/Kennismakelaars (leden): Leden die het commercialiseringstraject van hun vinding willen uitbesteden, kunnen terecht bij product/kennismakelaars (P/K makelaars) die zich actief bezig houden met het in contact brengen van uitvinders (én hun vindingen) met bedrijven. Zie NOVUSTER onder 'matching'.

Informatiebijeenkomsten (leden, kosten € 10,-): Regelmatig organiseert de NOVU inleidingen en lezingen over onderwerpen die voor de leden van belang kunnen zijn. Aanmelding voor NOVU activiteiten kan sindskort via het online aanmeldformulier op novupro.nl

 

Sociale NOVU