NOVU ondersteunt

Een goed idee tot een verkopend product ontwikkelen is niet eenvoudig. NOVU ondersteunt op allerlei manieren uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers bij dit gecompliceerde traject van idee naar markt. We doen dit in twee stapen: 1) breng in kaart hoe ver je idee nu is en 2) kijk welke specialistische ondersteuning je kunt gebruiken.

1. Hoe ver is je idee?

Quickscan (niet-leden € 50). We bieden niet-leden éénmalig de mogelijkheid over hun vinding van gedachten te wisselen en gebruik te maken van de kennis die bij de NOVU aanwezig is. Tijdens dit persoonlijke en uiteraard vertrouwelijke gesprek van maximaal een uur komen bescherming, marktmogelijkheden, prototyping en ondernemingsplan aan de orde.

Persoonlijk spreekuur (leden gratis). Wekelijks wordt op het NOVU kantoor een persoonlijk spreekuur op afspraak gehouden met een spreekuurcoach. Tijdens dit gesprek wordt aan leden de ruimte geboden om in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek over hun vinding van gedachten te wisselen en zaken als bescherming, prototyping en marktmogelijkheden te bespreken. 

Overweeg je een octrooi? Voordat je een octrooi aanvraagt en (hoge) kosten maakt, is het slim om eerst: a) ons octrooi protocol te lezen, en b) de octrooi vragen te beantwoorden. NOVU heeft dit speciaal ontwikkeld voor uitvinders, in samenwerking met  RVO, MKB Nederland, Orde van Octroooigemachtigden, KvK, CVO, WON en VNO/NCW. Meer algemene informatie over octrooien staat op de RVO site of via deze download.

2. Specialistische ondersteuning

Octrooi spreekuur (leden gratis). In samenwerking met RVO / Octrooicentrum Nederland (OCN) organiseren we voor NOVU leden een spreekuur met een octrooiadviseur. De focus ligt op ondersteuning bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de laatste technologie (nieuwheidsonderzoek). Door de jarenlange samenwerking tussen de NOVU en OCN heeft innovatief Nederland - en de uitvinder in het bijzonder - toegang tot een bron van waardevolle informatie.

Marktonderzoek en businessplan (leden €185). Gemotiveerde studententeams doen, in het kader van de minor Business & Innovation (Hogeschool Rotterdam) voor NOVU leden, marktonderzoek en doen een aanzet voor een businessplan. Gewoonlijk starten deze projecten in september. Alleen voor NOVU leden.

Product/kennis makelaars (leden gratis). NOVU leden die de commercialisering van hun vinding willen uitbesteden, kunnen terecht bij Product/kennis makelaars. Deze bij de NOVU bekende dienstverleners brengen uitvinders én hun vindingen actief in contact met bedrijven. Zie NOVUSTER onder 'matching'.

Feedback over dienstverleners (leden gratis). Het slagen van een uitvinding valt of staat met de kwaliteit van de dienstverleners. De ervaring van onze leden met dienstverleners wordt gebundeld in het feedback-systeem dat de NOVU beschikbaar stelt voor collega NOVU-leden. Ga voor meer informatie over het feedback-systeem naar novupro.nl 

Sociale NOVU