7 uitvinders & studententeams gematcht!

Voor de 11e keer op rij vond op 7 september jl. een matching bijeenkomst plaats tussen NOVU uitvinders en studenten van de Hogeschool Rotterdam (HRO) in het kader van de HRO minor 'business & innovation'. Het accent bij deze minor ligt op het (laten) doen van marktonderzoek en input verzamelen voor een ondernemingsplan. Twee aspecten waar veel NOVU leden graag ondersteuning bij krijgen. Zeven NOVU leden zijn tijdens de speciale kick-off bijeenkomst van het project bij gastheer Kamer van Koophandel Rotterdam gekoppeld aan een studententeam. Voorafgaand aan de match gaven alle uitvinders tijdens een pitch van 3 minuten aan voor welk probleem hun vinding een oplossing biedt en gaven ze een omschrijving van de opdracht die ze voor de studenten geformuleerd hadden. Het was een inspirerende middag voor de studenten, de uitvinders, de docent van de Hogeschool en de commissie van deskundigen.
NOVU zelf krijgt dit keer ook ondersteuning van een studententeam; de focus hierbij is het optimaliseren van het dienstenpakket voor uitvinders en het vergroten van de zichtbaarheid voor de doelgroep.

Sociale NOVU

Contact

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)
kantooradres: 
Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht
postadres:
Postbus 10152,  3505 AC Utrecht

Tel. 030 - 246 7707
Email: info@novu.nl

Naam & email


Velden met een '*' zijn verplicht