Uitvindersproject NOVU-Hogeschool Rdam 2016 afgerond

Op 16 januari jl vond bij RVO Den Haag (Centre Court) de eindpresentatie plaats van het 'uitvindersproject' (NOVU-HRO project), onderdeel van de minor Business & Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Zeven projectgroepen hebben in de afgelopen maanden marktonderzoek verricht en input verzameld voor het ondernemingsplan van 7 NOVU uitvinders. De gepresenteerde eindrapporten geven deze zeven inzicht in de slaagkans van hun vinding. Voor de ene betekent dit een 'go' en voor de andere een 'no go'. Alle studenten kregen een (ruime) voldoende voor hun rapport. Met dank aan de Hogeschool Rotterdam, RVO (Octrooicentrum Nederland) en de uitvinders van de NOVU voor positieve bijdrage aan dit geslaagde project.

Een van de programmaonderdelen op de 16e was een enthousiaste presentatie van NOVU lid Marijn Oomen over zijn vinding LamZac. Het product dat in de afgelopen periode een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zijn vlotte manier van presenteren boeide tot de laatste minuut. Er kwamen veel leermomenten voorbij.

Op de foto: Tonny Lamers, een van de deelnemende uitvinders aan het NOVU-HRO project 2016, met zijn vrouw en 'zijn' studenten.
(foto: Desirée Gerritsen) 

 

Sociale NOVU

Contact

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)
kantooradres: 
Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht
postadres:
Postbus 10152,  3505 AC Utrecht

Tel. 030 - 246 7707
Email: info@novu.nl

Naam & email


Velden met een '*' zijn verplicht