NOVU netwerksessie april bij TTW Utrecht

In april is de NOVU voor de maandelijkse netwerksessie te gast bij TTW, het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW), in Utrecht. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) is de nationale wetenschapsfinancier. 

TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. TTW verbindt mensen en middelen om wetenschapsbreed technologie en technische kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan het creëren van economische meerwaarde en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt door de financiering van excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek en gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht.

Ons lid Leon van de Laarschot houdt zich binnen TTW bezig met valorisatie en juridische zaken. Octrooien kunnen voor TTW een middel zijn om toepassing van kennis te realiseren.
Tijdens deze netwerksessie zal Leon iets vertellen over de activiteiten van TTW en enkele voorbeelden presenteren van projecten waarbij TTW (voorheen STW) een rol speelt of heeft gespeeld.

Tevens zal ir. Jack Schorsch zijn uitvindingen en het belang hiervan voor zijn nieuwe bedrijf, dat zich richt op de robotics-industrie, toelichten.
De heer Schorsch is CEO van Innovative Mechatronics Systems en is verbonden aan het Department of BioMechanical Engineering van TU Delft. Hij is uitvinder van de “Archimede Drive” en de “flex-roller”.

Het doel van de netwerksessies is de netwerkfunctie van de NOVU te versterken, door gelegenheid te bieden elkaar beter te leren kennen. Dat doen we in de vorm van pitches.
Deze pitches zijn korte presentaties van maximaal 3 minuten waarin je aangeeft wie je bent, wat je doet, met welke vinding je bezig bent, waar je tegenaan loopt, wat je komt brengen en wat je komt halen (in willekeurige volgorde).

NOVU netwerksessie april
datum: vrijdag 21 april a.s.
tijd: 13.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
plaats: TTW (Toegepaste en Technologische Wetenschappen), Utrecht / http://www.stw.nl/
aantal: 15-20 personen / exclusief voor NOVU leden
kosten: 10,- euro
aanmelden: via info@novu.nl (uiterlijk op 17 april a.s.) of https://www.novupro.nl/aanmelding.php

Sociale NOVU

Contact

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)
kantooradres: 
Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht
postadres:
Postbus 10152,  3505 AC Utrecht

Tel. 030 - 246 7707
Email: info@novu.nl

Naam & email


Velden met een '*' zijn verplicht