Wat verwacht jij als burger van RSW op het gebied van een gezonde leefomgeving en welzijn?

workshop 7 april / LEF Future Center Utrecht

vrijdag 7 april 2017

De Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat, VOR, organiseert in samenwerking met Future Center Rijkswaterstaat  een workshop om antwoord te zoeken op de vraag:

Wat verwacht jij, als burger, van Rijkswaterstaat op het gebied van een gezonde leefomgeving en welzijn?

Met het samenvoegen van het voormalige ministerie van Verkeer & Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nieuwe taken op het gebied van een gezonde leefomgeving en welzijn. Rijkswaterstaat is volop bezig inhoud te geven aan deze nieuwe taken. Dit in een maatschappelijke omgeving waarin het vertrouwen van de burger in de overheid afneemt. Daarnaast zijn er steeds meer burgerinitiatieven. En door de nieuwe Omgevingswet (geplande invoering 2019) worden de mogelijkheden van burger-participatie versterkt.

 Als overheidsorganisatie wordt ook Rijkswaterstaat met deze ontwikkelingen geconfronteerd. Maar wat verwacht jij van Rijkswaterstaat? Wat zijn jouw ervaringen als (actieve, participerende) burger in de contacten met de overheid en in het bijzonder met Rijkswaterstaat? En wat adviseer jij om binnen het brede terrein van gezonde leefomgeving en welzijn op te pakken met als doel (op korte termijn) het vertrouwen te vergroten c.q. te winnen?

Wat vind jij belangrijk: het verminderen van de luchtverontreiniging of het bevorderen van hergebruik van afvalstoffen? Welke aspecten zou Rijkswaterstaat volgens jou moeten meenemen bij bijvoorbeeld de inpassing van een nieuwe autosnelweg of bij het verminderen van de overstromingsrisico’s van grote waterwegen? En dan niet alleen te denken aan inhoudelijke zaken, zoals welzijn (gezondheid, emissies enz.) maar ook aan het proces van dialoog met de belanghebbenden.

We willen de bevindingen van de dag in een zodanige vorm presenteren, dat die direct via de interne communicatiekanalen van Rijkswaterstaat verder gebracht kan worden.

workshoplocatie: LEF future center, Gebouw Westraven Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht
tijd: 10.00 -16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

De bijeenkomst is gratis, inclusief lunch enz.

Als je mee wilt doen, laat dat dan weten door een mail te sturen naar Henk Hoekstra, henk.hoe@kpnmail.nl. Om effectief te kunnen werken kan de groep niet te groot zijn, maximaal: 30 deelnemers. Geef je dus snel op! En als je iemand weet die ervaring heeft in contacten met de overheid en/of Rijkswaterstaat en (mogelijk) mee wil doen, laat het dan weten.

Sociale NOVU

Contact

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)
kantooradres: 
Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht
postadres:
Postbus 10152,  3505 AC Utrecht

Tel. 030 - 246 7707
Email: info@novu.nl

Naam & email


Velden met een '*' zijn verplicht