Over de NOVU

De NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders, en productontwikkelaars in Nederland. De NOVU zet haar kennis en ervaring in om uitvinders en onderzoekers in Nederland te ondersteunen bij het traject van idee tot markt.

De ruim 600 leden van de NOVU vormen een netwerk van waardevolle kennis en ervaring waarop de NOVU steunt. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich op welke wijze dan ook met vindingen bezig houdt. Er is een gevarieerd pakket aan diensten ontwikkeld om leden, maar ook niet-leden (verder) op weg te helpen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie kan de NOVU haar leden op een objectieve manier bijstaan.

De NOVU is een vereniging. Dat betekent dat de leden een belangrijke stem hebben in het beleid. Uit de leden wordt een bestuur van vijf personen gekozen om dat beleid gestalte te geven. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door een kantoor en commissies. De commissies bestaan eveneens uit leden van de vereniging.

Het bestuur is tijdens de ledenvergadering op 17 juni 2017 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Reinout Meltzer
Secretaris: Arend Buurma
Penningmeester: Kees-Jan Leijen
Lid: Theo van den Elzen
Lid/vice-voorzitter: Rob Groeneveld

De volgende commissies zijn in functie:

Geschillencommissie; deze commissie tracht eventueel voorkomende geschillen tussen leden onderling te beslechten. De leden zijn Huib Arts, Johann van den Noort en George Veldhoen (vz).

Kascommissie; deze commissie controleert de jaarrekening. De leden zijn Wim Schuddebeurs en Paul Haverkorn van Rijsewijk.

Ledencommissie; deze commissie geeft aan het bestuur advies over de te verstrekken certificaten "gecertificeerd lid". De leden zijn Sjaak Griffioen, Kees Koese en Nico van Oers.

Redactiecommissie; deze commissie draagt zorg voor het vakblad Vindingrijk. De leden zijn Bert Wolters en Jake Blok.

NOVU - Beknopte Informatie

  download

De NOVU medewerkers

Vanuit het NOVU-kantoor in Utrecht wordt het beleid uitgevoerd door een enthousiast team van specialisten. Dit team wordt gevormd door een directeur (functie vacant), office manager Desirée Gerritsen en octrooivoorlichter (van NL Octrooicentrum) Lu Holtzapffel. Met enige regelmaat is er ook plaats voor een stagiair.

Vacant

directeur

Desirée Gerritsen

office manager

Desirée was jarenlang de spin in het web op het NOVU kantoor. Zij richtte zich vooral op het dagelijkse contact met de leden, de ledenadministratie, de coördinatie en organisatie van de ledenactiviteiten, de eindredactie van het magazine Vindingrijk, ondersteuning van het bestuur en de boekhouding. Tot de vervolg ledenvergadering in juni a.s. is zij als office manager a.i. parttime voor de NOVU actief om de overdracht naar een nieuwe office manager en directeur te begeleiden.

Sociale NOVU