Over de NOVU

De NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) is de beroeps- en kennisorganisatie  in Nederland. De NOVU zet haar kennis en ervaring in om van uitvinders, productontwikkelaars en wetenschappers in Nederland te ondersteunen bij het lastige traject van idee tot markt. NOVU behoedt voor veelgemaakte fouten en fungeert als wegwijzer. Dat doen we al sinds onze oprichting in 1989.

De ruim 600 leden van de NOVU vormen een netwerk van waardevolle kennis en ervaring waarop de NOVU steunt. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich op welke wijze dan ook met vindingen bezig houdt. Er is een gevarieerd pakket aan diensten ontwikkeld om leden, maar ook niet-leden, (verder) op weg te helpen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie kan de NOVU haar leden op een objectieve manier bijstaan. NOVU heeft en neemt geen commercieel belang bij uitvindingen.

De NOVU is een vereniging. Dat betekent dat de leden een belangrijke stem hebben in het beleid. Uit de leden wordt een bestuur van vijf personen gekozen om dat beleid gestalte te geven. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door een kantoor en commissies. De commissies bestaan eveneens uit leden van de vereniging.

Het bestuur en directie zijn op 17 juni 2017 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Reinout Meltzer
Secretaris: Arend Buurma
Penningmeester: Kees-Jan Leijen
Lid: Theo van den Elzen
Lid/vice-voorzitter: Rob Groeneveld

Directeur: Ralph Stuyver

De volgende commissies zijn in functie:

Geschillencommissie: tracht eventueel voorkomende geschillen tussen leden onderling te beslechten. De leden zijn Huib Arts, Johann van den Noort en George Veldhoen (vz).

Kascommissie: controleert de jaarrekening. De leden zijn Wim Schuddebeurs en Paul Haverkorn van Rijsewijk.

Ledencommissie: geeft advies aan het bestuur over de te verstrekken certificaten "gecertificeerd lid". De leden zijn Sjaak Griffioen, Kees Koese en Nico van Oers.

Redactiecommissie: draagt zorg voor het vakblad Vindingrijk. De leden zijn Bert Wolters en Jake Blok.

NOVU - Beknopte Informatie

  download

De NOVU medewerkers

Vanuit het NOVU-kantoor in Utrecht wordt het beleid uitgevoerd door een enthousiast team van specialisten. Dit team wordt gevormd door een directeur, office manager (functie vacant) en octrooivoorlichter (van NL Octrooicentrum) Lu Holtzapffel. Met enige regelmaat is er ook plaats voor een stagiair.

Ralph Stuyver

directeur

Vacant

office manager

Lu Holtzapffel

octrooivoorlichter

Sociale NOVU