Tegenwindauto

De eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan. De wet staat algemeen bekend als de "Wet van behoud van energie". Er kunnen alleen omzettingen van energie plaatsvinden.

Dat maakt het makkelijk om te bepalen welke van de drie concepten kunnen werken. 

De Tegenwindauto van de HvA heeft u misschien al zien staan. Inderdaad, op windenergie tegen de wind in rijden kan wel! Er is een energiebron aanwezig, de wind. Achter de auto zal de wind minder hard waaien, net zoals bij windmolens het geval is. Er is dus energie ontrokken en omgezet. De beweging van de luc ht is omgezet in beweging van de auto. De kunst is om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken zodat de weerstand laag is en de rotor efficiënt werkt en dan kan er recht tegen de wind in gereden worden.

Het wiel met de gewichten is een oud idee van Leonardo da Vinci. Er is geen energiebron, er wordt dus geen energie omgezet. Dat zelfde geldt voor de magneten. Er is weliswaar een kracht, de zwaartekracht en magnetisme maar de beweging is net zo veel met de kracht mee is als tegen de kracht in. 

Maar.... waar zit de onmogelijkheid precies in?

Het is vaak nog knap lastig om in detail aan te wijzen waar het mis gaat bij een perpetuum mobile concept! Houdt u van zo'n natuurkundige puzzel? De NOVU krijgt regelmatig ideeën voorgelegd die op haalbaarheid getoetst moeten worden. De natuurwetten commissie is misschien iets voor u. Mail dan naar info@novu.nl om te informeren naar de mogelijkheden.