Ondersteuning voor leden

Diensten inbegrepen bij het NOVU Lidmaatschap

Introductiecursus

Wanneer u net lid bent geworden van de NOVU, kunt u een digitale introductie cursus volgen. In deze, half uur durende introductie cursus krijgt u de eerste tips en adviezen voor als u uw idee verder wilt ontwikkelen. Hierbij wordt u ook geïnformeerd over het uitvinderschap en de aspecten die hierbij een rol spelen. 

Ledengesprek

Als lid van de NOVU kunt u eenmaal per jaar een afspraak maken voor een ledengesprek. Tijdens dit vertrouwelijke gesprek kunt u uitgebreid over uw vinding praten en worden er gedachten uitgewisseld. Daarnaast kunt natuurlijk ook altijd mailen/bellen voor een korte vraag of advies.

NOVU Digitale Ledenomgeving

Als lid heeft u ook toegang tot de digitale ledenomgeving van de NOVU. Deze digitale ledenomgeving bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Digitaal ledenplatform – Op het ledenplatform (community) kunt u direct in contact komen met andere NOVU leden. Door middel van dit platform kunt u vragen stellen, uw kennis en ervaring delen of reageren op anderen
 • Kennisbank – De kennisbank van de NOVU bevat allerlei documenten die u kunt gebruiken ter informatie of inspiratie. Voorbeelden van de informatie die u op de kennisbank kunt vinden, zijn de presentaties van informatiemiddagen, die zoal gaan over intellectueel eigendom, subsidies en CE markeringen
 • Vindingrijk – Via de digitale ledenomgeving heeft u toegang tot alle online artikelen gepbuliceerd onder de naam Vindingrijk
 • Artikelen en discussie -  Diverse artikelen van leden en niet leden met interessante kennis en ervaringen

Samenwerking met een student

Voordat u naar een productontwikkelaar stapt kunt u besluiten om uw idee op een laagdrempelige manier uit te werken met een student. Indien dit gewenst is gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@novu.nl

Doorverwijzingen binnen Innovatienetwerk

Eén van de meest waardevolle aspecten van het NOVU lidmaatschap is wellicht de toegang tot het innovatienetwerk van de NOVU. Bij de uitwerking, fabricage, distributie en commercialisatie van een idee, heeft u vaak hulp nodig van een externe partij. Wanneer blijkt dat u deze hulp nodig heeft, helpt de NOVU u met het vinden van de juiste partij. 

NOVU Netwerkactiviteiten

Naast dat wij als NOVU onze leden in contact brengen met professionele netwerken en partijen, brengen we ook leden in contact met elkaar. Dit doen we via diverse netwerkactiviteiten. Hieronder zijn een aantal van deze activiteiten beschreven:

 • Netwerk- en informatiemiddag – Een aantal keer per jaar vindt er op het kantoor van de NOVU een netwerkmiddag plaats. Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring staat hier centraal en gebeurt uiteraard in een vertrouwelijk omgeving. Ook worden onderwerpen behandeld die onze leden bezighouden en zijn er soms gastsprekers. Voor ideeën over mogelijke onderwerpen en sprekers, kunt u ons bereiken via email of het ledenforum. Voor deze middag vraagt de NOVU een minimale vergoeding van 10 euro voor de consumpties
 • Informatieve bijeenkomsten en excursies – Naast de maandelijkse netwerk- en informatiemiddag, houdt de NOVU ook regelmatig andere informatieve bijeenkomsten of worden er excursies georganiseerd door NOVU leden of commissies. Voor meer informatie over data en prijzen van actuele bijeenkomsten en excursies, verwijzen wij u door naar onze website  
 • Algemene ledenvergadering – Jaarlijks houdt de NOVU haar Algemene ledenvergadering vaak op een interessante bedrijfslocatie. In deze gewone vergadering vinden de benoemingen van bestuursleden plaats, brengt de secretaris een jaarverslag uit en legt de penningmeester verantwoording af over het afgelopen en lopende verenigingsjaar. Naast deze formaliteiten, is dit ook een geschikt moment voor leden om elkaar te spreken en kennis uit te wisselen.
 • Nieuwjaarsborrel – Uiteraard viert de NOVU ook de ingang van het nieuwe jaar met haar leden. Dit is een gezellig netwerkmoment waarop leden elkaar ontmoeten en, in ontspannen sfeer, kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen.
 • Collegiale toetsing – Leden met een specialistische vraag kunnen in een vroeg stadium een vinding collegiaal laten toetsen door één of meer (erkende/gecertificeerde) NOVU leden. Leden zetten hun expertise in om andere leden te helpen met hun vinding. Dit wordt gecoördineerd door de NOVU.

Vindingrijk

Onder de naam Vindingrijk publiceert de NOVU interessante artikelen over alle aspecten die bij de ontwikkeling van een product komen kijken. U vindt deze artikelen in de ledenomgeving van de website. 

Vindingrijkheid (Niet structureel, op verzoek van derden)

Uitvinders werken vaak aan een eigen idee. Daarentegen vinden velen het ook leuk om aan een voorgelegd vraagstuk te werken of om hun expertise in te brengen in een innovatie van een ander. De NOVU kan op twee manieren leden en innovatieve vraagstukken aan elkaar koppelen:

 • Challenges – Door challenges te organiseren hebben leden de mogelijkheid om een innovatievraagstuk (in contact met bedrijf/organisatie) onder beheer van de NOVU op te lossen.
 • Matching – Daarnaast kan de NOVU ook de capaciteiten van leden matchen aan de behoeften, en de vraag naar innovatieve geesten, van bedrijven. Leden zullen dan, wellicht voor een vergoeding, werken in opdracht en onder aansturing van de betreffende partij.

Vanwege de afhankelijkheid van derde partijen bij matching, gaat de prioriteit uit naar het organiseren van challenges.

Cursus “Van Idee tot Markt”

In deze cursus wordt in één dag de laatste stand van zaken rond innovatie en het complexe traject van-idee-tot-markt onder de loep genomen. Een octrooiadviseur van RVO/OCNL verzorgt de modules bescherming en intellectueel eigendom. Daarnaast deelt een NOVU lid zijn/haar, persoonlijke, afgelegde traject van idee tot markt met de cursisten. Het accent ligt op de leermomenten. In workshopverband wordt ook een realistische case besproken om het geleerde ‘in de praktijk’ te brengen.

Deze cursus werd in het verleden twee keer per maand gegeven. Max. 9 personen per cursus.  Voor leden waren de kosten voor de cursus 95 euro, inclusief lunch en een borrel na afloop.  Dit is stopgezet ten tijde van de Corona-maatregelen. Bij voldoende vraag gaan we bekijken of we deze cursus weer kunnen organiseren.

 

Octrooispreekuur, in combinatie met ledengesprek

In samenwerking met RVO / Octrooicentrum Nederland (OCNL) organiseert de NOVU voor haar leden een spreekuur met een octrooiadviseur. De focus ligt op ondersteuning bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de laatste technologie (nieuwheidsonderzoek). Door de jarenlange samenwerking met OCNL heeft innovatief Nederland - en de uitvinder in het bijzonder - toegang tot een bron van waardevolle informatie.

IE Helpdesk

In het proces van idee tot markt komt ook vaak een juridisch aspect kijken. Om NOVU leden hier meer in bij te staan is er een IE Helpdesk opgericht. 
De IE Helpdesk is bedoeld voor leden die specifieke juridische hulp nodig hebben. Leden kunnen door een juridisch expert ondersteund worden bij het opstellen van juridische documenten of kunnen licht juridisch advies krijgen.

Daarnaast hebben leden vaak ook algemene juridische vragen. Daarom wordt er, naast een juridisch loket, ook een juridische helpdesk opgebouwd. Dit wordt gerealiseerd als een online database met daarin veelgestelde vragen (en antwoorden!) of het gebied van juridische zaken. De veelgestelde vragen hebben onder andere betrekking op Intellectueel Eigendom, bedrijfskundige vraagstukken en het aangaan van samenwerkingen.

Meer informatie over de IE Helpdesk vindt u hier.