Algemene informatie

Algemeen

Bij het uitvinden draait veel om de nieuwheid en mogelijkheid om het idee te beschermen. Dit is het domein van het intellectuele eigendom (IE).
Het idee beschermen kan op verschillende manieren, te denken valt aan een octrooi, modelbescherming en auteursrecht maar bijvoorbeeld ook via het businessmodel doordat je met een partij samenwerkt die bepalend is. Zodra je een idee wilt uitwerken loont het de moeite om goed rond te kijken naar het IE. In dit stuk bespreken we kort de verschillende mogelijkheden van bescherming en geven aan waar je hier verder over kunt leren en waar je geadviseerd kan worden. Na deze introductie is er nog de pagina met veel gestelde vragen en mocht je vraag er niet tussen zitten is er ook een mogelijkheid om die te stellen aan de NOVU.

De Verschillende intellectueel eigendom instrumenten staan beschreven op de website van ThatsIP. Deze website is opgezet door Octrooicentrum Nederland (OCNL) en Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Beide worden betaald door de overheid, zijn onafhankelijk en werken in vertrouwen.

Een aantal zaken gaan over de elementen waar je mee te maken krijgt als ondernemer zoals handelsnaam bedrijfsgeheim etc.

Voor uitvinders zijn de belangrijkste instrumenten:
*  het octrooi (ook wel patent genoemd)
*  het modelrecht
*  het auteursrecht

Het octrooi is eigenlijk iets wat je standaard onderzoekt wanneer je bezig bent met een uitvinding. Allereerst om te onderzoeken of je idee nieuw is. Mag je het wel gebruiken, of is het idee al door een ander beschreven en geclaimd? Daarnaast kan het ook handig zijn om een octrooionderzoek te doen om op ideeën te komen. Het grootste gedeelte van de gedeponeerde octrooien die in de octrooi database te vinden zijn immers vrij om te gebruiken. Dit kan komen omdat het octrooi verlopen is, de maximale beschermingsduur is immers 20 jaar. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een octrooi maar in een beperkt aantal landen geldt.

Octrooien vind je in de octrooi database (Espacenet).
Uitleg over hoe je hier in kunt zoeken staat omschreven op de website van Octrooicentrum Nederland

Na goed onderzoek vind je een aantal octrooien die in bepaalde mate lijken op jouw idee. Nu is het zaak om te kijken in hoeverre jouw idee nog nieuw is, of je het mag toepassen, of dat je misschien nog als nieuw mag kleine en er zelf octrooi op kan krijgen. Hierbij kun je informatie en ondersteuning krijgen van het Octrooicentrum Nederland. Zodra je wil overgaan op het indienen van een octrooi is het slim om samen te werken met een octrooigemachtigde. Het juist opstellen van een octrooi op een dusdanige manier dat je er iets aan hebt, er een concurrentievoordeel uithaalt, is een zeer specialistisch vak dat om uitgebreide opleiding en expertise vraagt.

Over het Octrooi

Octrooien zijn exclusieve rechten tot het industrieel maken of verkopen van een product, het exploiteren van een uitvinding. Een patent is het Engelse woord voor octrooi, dit is dus precies hetzelfde! De beschermingsduur is maximaal 20 jaar en moet per land aangevraagd en betaald worden. Voor geneesmiddelen kan langer bescherming verkregen worden.
Het is sterk aan het raden om een octrooi door een expert, octrooigemachtigde, te laten schrijven. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag zal het opstellen van zo’n octrooiaanvraag zo’n €5000,- kosten.

Een octrooi kan verleend worden als het voldoet aan drie vereisten:

  1. Het is nieuw.
  2. Het is inventief.
  3. Het is toepasbaar.

Over het model

Een model beschermd de uiterlijke verschijning van een voorwerp. Als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een eigen karakter.

Centraal staat het uiterlijk van een voortbrengsel. Het uiterlijk daarvan wordt afgeleid uit de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel of de versiering daarvan. Een modelrecht hoeft echter niet op het uiterlijk van het volledige voortbrengsel te berusten het kan ook betrekking hebben op een deel of onderdeel ervan. Één van de voorwaarden voor bescherming van deze onderdelen is dat het onderdeel bij normaal gebruik zichtbaar is. Het gaat hierbij niet om de technische werking.

Een model kan voor de Benelux ingediend worden via het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).