Medewerkers

Joris Cavelaars - Directeur

Joris is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leden bij de realisatie van de vindingen. Daarbij zet hij zich ook in voor tal van samenwerkingen die nuttig zijn voor onze leden. Joris houdt quickscans, ledengesprekken en geeft cursussen.

Inés Verhallen - Communicatiemanager

Inés is verantwoordelijk voor de communicatie. In deze taak houdt zij zich bezig met de communicatie met leden in alle vormen die er zijn en de evenementen die er in 2019 georganiseerd worden ter ere van het jubileum.

Thomas Logan - Medewerker Atelier

Thomas is medewerker in het Atelier. Hij ondersteunt leden bij het realiseren van hun vinding en helpt met het verzorgen van esthetische vormgeving en werkende prototypes. Thomas levert schetsen, renders, 3D modellen en presentatieposters.

Wouter Pijzel - Innovatiecoach & oud-directeur van de NOVU.

Wouter draagt de NOVU nog altijd een warm hart toe en ondersteunt de NOVU door zich beschikbaar te stellen om Quickcan gesprekken te voeren. Bij Wouter bent u met uw idee aan het goede adres!

 

Nico van Oers - Technostarter coach

Iedereen met productideeen of concepten kunnen terecht bij Nico. Zij krijgen advies en coaching over hoe zij hun idee verder kunnen ontwikkelen en welke mogelijkheden er zijn om hun idee succesvol naar de markt te brengen.