Diensten

De NOVU werkt voor uitvinders

Een goed idee tot een verkoop klaar product ontwikkelen is niet eenvoudig en hiervoor moeten vele stappen doorlopen worden. De NOVU ondersteunt op allerlei manieren uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers bij dit gecompliceerde traject van idee tot markt.

In de loop van de tijd heeft de NOVU een gevarieerd pakket aan diensten ontwikkeld om uitvinders (verder) op weg te helpen om hun uitvinding te beoordelen op waarde, uit te ontwikkelen en te ondersteunen in hun streven om hun product of idee op de markt te brengen.

De NOVU raadt elke uitvinder in spé aan om, voordat u besluit om over te gaan tot het aanvragen van een octrooi (en hiervoor hoge kosten te maken) eerst een tweetal controle stappen te doorlopen die u hieronder vindt. Met behulp van dit stappenplan hoopt de NOVU u te ondersteunen in de beslissing of het octrooieren van uw vinding goede kansen maakt.

Stap 1. Beantwoord hier onze vragen aan de uitvinder.

Stap 2. Krijg meer inzicht in de octrooieerbaarheid van uw vinding door ons octrooiprotocol te bestuderen .

Heeft u nog vragen? Bent u op weg geholpen door onze vragenlijsten en wilt u over uw vinding of idee contact opnemen met de NOVU?

Wij zijn u graag van dienst met advies en ondersteuning!

Sociale NOVU