Nieuws

Online brainstorm - waddengebied - plastic deeltjes waddengebied

01/02/2019

Naar aanleiding van deze oproep zijn direct vijftig NOVU leden enthousiast aan de slag gegaan om manieren te bedenken om het piepschuim op te ruimen. De ideeën zijn zowel als bericht op de besloten LinkedIn groep geplaatst en via de email. In de LinkedIn groep was bovendien een goede interactie tussen de leden.

Het probleem op de wadden lijkt inmiddels redelijk goed verholpen door enorme inzet van vrijwilligers. Rijkswaterstaat blijft echter nog steeds geïnteresseerd in hulpmiddelen en methoden omdat de wadden vrijwel dagelijks geconfronteerd worden met hetzelfde probleem op kleinere schaal. De gevonden oplossingen worden voorgelegd aan Rijkswaterstaat en geëvalueerd op toepasbaarheid.

De aangedragen oplossingen lopen uiteen op het gebied van, ondergronden, werkingsprincipes, schaalgrootte en complexiteit. De meeste ideeën waren bruikbaar op het strand, enkele boden ook uitkomst op moeilijker te bereiken gebieden of zelfs op de zeebodem.

De oplossingen zijn grofweg gebaseerd op de volgende werkingsprincipes:

  • Lucht, als blazer of als zuiger.
  • Water, als drijfvermogen of pulserend om de bolletjes los te maken.
  • Statische elektriciteit. De bruikbaarheid van dit principe zal onderzocht moeten worden. De lucht is vochtig en bovendien zout.

We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de oplossingen voor de plastic deeltjes in het Waddengebied.