Nieuws

Opvolging oplossing Hemwegcentrale - door Technisch Weekblad

25/04/2019

Artikel van Hoofdredacteur Jan Spoelstra van Technisch Weekblad:

Met de huidige plannen voor wind- en zonneparken moeten we onderzoeken hoe het energienet stabiel blijft, en overschotten duurzame energie niet afgefakkeld worden.

Dat probleem stond centraal tijdens een van de break-out sessies op de Duurzaamheidsdag van de Nederlandse Orde van Uitvinders op 12 april. Een fraai project van RWE Power, het Duitse Luchtvaart Instituut (DLR) en de Aachen University of Applied Sciences met subsidie van Nordrein Westfalen kwam ter sprake. Onderzoekers gaan kijken of de infrastructuur rondom een kolencentrale, zoals de stoomturbines, transformatoren en hoogspanningslijnen die het land in gaan, een tweede leven kunnen krijgen wanneer de kolenaanvoer stopt.

Lees verder