Nieuws

Tariefverhoging voor merken en modellen

14/11/2018

Tariefverhoging voor merken en modellen

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft besloten om per 1 januari 2019 de tarieven voor merken en modellen te verhogen. Tevens wordt bij de registratie en vernieuwing van merken het systeem afgeschaft waarbij er voor hetzelfde tarief een merkaanvraag of vernieuwing kan worden verricht in 1 tot en met 3 klassen.
 
Er wordt nu overgestapt naar een systeem waarbij de kosten van een merkaanvraag of vernieuwing van een merkregistratie in 1 klasse gelijk blijven, maar waarbij de kosten voor een tweede klasse licht hoger zijn en voor extra klassen boven de tweede klasse een stuk hoger. Het BBIE geeft als reden hiervoor dat men vervuiling van het merkenregister wil tegengaan omdat sommige merkhouders zonder dat dit noodzakelijk is hun merk in drie klassen beschermen, omdat dit voor hetzelfde tarief kan als voor 1 of 2 klassen.