Inschrijving 16e KVK Innovatie Top 100 geopend

Inschrijving 16e KVK Innovatie Top 100 geopend

20/05/2021

 

KVK roept alle innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in Nederland op om mee te doen met de 16e KVK Innovatie Top 100: de mooiste innovatie-etalage van Nederland. Inschrijven kan tot en met 9 juli 2021 via www.kvkinnovatietop100.nl.

Let op: uitsluitend bij KVK geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich aanmelden voor de KVK Innovatie Top 100. De innovatie dient op de markt te zijn gebracht en wordt beoordeeld op groeipotentie, omzet, originaliteit, duurzaamheid en impact voor de branche en de samenleving. Daarnaast is er in deze editie extra aandacht voor ondernemers met nieuwe verdienmodellen en voor digitalisering, het integreren van digitale technologieën in processen.

Expertpanels
In de zomer gaan expertpanels voor de verschillende sectoren de innovaties beoordelen. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst vast. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook bekijkt de jury de websites van de ondernemingen en doet onderzoek. In het najaar worden de 100 bedrijven en hun innovaties gepresenteerd aan het grote publiek.

Innovatieprijs
Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in staat is. De afgelopen 15 jaar is deze prijs uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het mkb.

Aanmelden kan via de website van de KVK innovatie top 100.