Aantal octrooiaanvragen in Nederland blijft stijgen

Aantal octrooiaanvragen in Nederland blijft stijgen

16/05/2022

In 2021 zijn er 3.622 octrooien aangevraagd in Nederland; een stijging van 20% ten opzichte van 2020. Het aantal octrooiaanvragen in Nederland vertoont al jaren een stijgende lijn. De afgelopen 3 jaar is het aantal octrooiaanvragen met gemiddeld 13% per jaar toegenomen. De stijging komt grotendeels door een groei van het aantal aanvragen uit het buitenland, met name uit China. Dit en andere interessante informatie over octrooien in Nederland leest u in het Jaarbericht 2021 dat Octrooicentrum Nederland op 10 mei 2022 publiceerde.

Verklaring toename octrooiaanvragen uit China

In 2021 verdubbelde het aantal octrooiaanvragen uit China: van 431 in 2020 tot 892 in 2021. De groei van dit aantal aanvragen is voor een deel te verklaren door de financiële steun die Chinese regionale en nationale overheden aan bedrijven geven wanneer zij octrooi aanvragen – ook in landen buiten China. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau USPTO uit 2021. Een groot deel van de aanvragen uit China is al eerder in andere landen gepubliceerd en is dus niet nieuw.  

Lees het Jaarbericht 2021

Kenniscentrum voor innovators

Het jaarbericht laat ook zien op welke manieren Octrooicentrum Nederland met (internationale) partners samenwerkt om innovatieve ondernemers te bereiken. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten. Op deze manier laten Octrooicentrum Nederland en zijn samenwerkingspartners innovatie tot haar recht komen en fungeren zij als kenniscentrum voor innovators.

Lees het hele artikel en het jaarbericht op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland