Startdatum Unitair octrooi en Unified Patent Court

Startdatum Unitair octrooi en Unified Patent Court

20/03/2023

Startdatum unitair octrooi en Unified Patent Court staat vast

De startdatum van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) staat vast: 1 juni 2023. Op 17 februari keurde Duitsland het Unified Patent Court-verdrag namelijk goed. Het unitair octrooi is één octrooi voor 17 Europese landen. Het UPC is een gezamenlijke rechtbank voor unitaire octrooien en Europese octrooien.

Met 1 procedure, 1 vertaling en 1 jaarlijkse taks (belasting) biedt het unitair octrooi bescherming in 17 landen van de Europese Unie. Na verlening van het Europees octrooi door het Europees Octrooibureau (EOB), krijgt u als octrooiaanvrager vanaf 1 juni 2023 een keuzemogelijkheid erbij. Voor de 17 landen die meedoen aan het unitair octrooi kunt u namelijk kiezen voor:

  • een unitair octrooi met 17 landen in een vast pakket; óf
  • een Europees octrooi met apart gekozen landen.

Landen die niet deelnemen aan het unitair octrooi kunnen na Europese verlening nog steeds alleen apart gekozen worden met een Europees octrooi.

Vervroegd unitair octrooi aanvragen

Wilt u als octrooiaanvrager direct op 1 juni 2023 een unitair octrooi hebben? Dan kunt u dit nu al aanvragen tussen 1 januari en 1 juni 2023 bij het EOB. U moet dan wel het voornemen tot verlening van uw Europese octrooi ('intention to grant') hebben ontvangen.

Nieuwe Europese rechtbank voor octrooien

Bij unitaire octrooien beslist het UPC altijd in rechtszaken over inbreuk of nietigheid.

Bent u een octrooihouder met een Europees octrooi met apart gekozen landen? Dan kunt u in een overgangsperiode van minimaal de komende 7 jaar kiezen waar u wilt aankloppen bij octrooigeschillen: het UPC of de nationale octrooirechter. Wilt u géén gebruik maken van het UPC? Dan kunt u dit sinds 1 januari 2023 doorgeven aan het UPC. Dit heet ‘opt-out’.

Na deze overgangsperiode behandelt het UPC álle Europese octrooirechtszaken over inbreuk of nietigheid, dus ook die voor Europese octrooien met gekozen landen.

Het UPC krijgt een gedecentraliseerde structuur, met voor Nederland een lokale divisie in Den Haag.

Meer weten?

Bekijk de infographic van het RVO hier.

Bron: RVO