Nieuwe vestiging Unified Patent Court (UPC) geopend

Nieuwe vestiging Unified Patent Court (UPC) geopend

05/06/2023

Op woensdag 10 mei jl. opende minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de lokale divisie van het Unified Patent Court (UPC) in Den Haag. Het UPC is een nieuwe rechtbank voor rechtszaken over octrooien binnen 17 aangesloten EU-lidstaten.

Het UPC beslist of iemand inbreuk maakt op een octrooi, en of een octrooi geldig is. De organisatie heeft afdelingen in 17 landen van de Europese Unie, waaronder in Nederland. De Nederlandse afdeling is gevestigd in Den Haag. U kunt er in het Nederlands of Engels procederen.

Rechtszaken vanaf 1 juni 2023

Vanaf 1 juni 2023 kan het UPC rechtszaken over octrooien ontvangen en behandelen. Op deze datum start ook het unitair octrooi: 1 octrooi voor 17 aangesloten EU-landen. Uitspraken van het UPC gelden direct in alle aangesloten landen, zowel voor de nieuwe unitaire octrooien, als al bestaande Europese octrooien. Dus bent u octrooihouder en wint u een inbreukzaak bij het UPC? Dan krijgt de inbreukmaker een verbod voor alle aangesloten landen waar u het octrooi heeft. Verliest u? Dan bent u in al deze landen uw octrooi kwijt.

Overgangsperiode en ‘opt-out’

Voor unitaire octrooien is geen overgangsperiode; het UPC beslist altijd. Voor het al bestaande Europese octrooi is er een overgangsperiode van minimaal 7 jaar. Als u niet wilt dat het UPC over uw Europese octrooi beslist, kunt u dit tijdens de overgangsperiode voorkomen door een ‘opt-out’ in te dienen. Doet u dit vóór 1 juni, dan beslissen nationale rechters tijdens de overgangsperiode over een eventuele octrooirechtszaak. Na 1 juni kunt u alleen ‘opt-outen’ als er nog geen octrooirechtszaak over inbreuk of nietigheid loopt. 

Voorlichting door Octrooicentrum Nederland

De komst van het UPC en het unitaire octrooi heeft gevolgen voor Nederlandse ondernemers met technische innovaties in Europa. Zij hebben onafhankelijke voorlichting nodig over de voor- en nadelen van het unitair octrooi en het UPC, en over acties die zij in verband hiermee moeten ondernemen. Octrooicentrum Nederland geeft deze voorlichting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.