Bestuur & commissies

Het bestuur van de NOVU

Het bestuur is op 14 april 2023 (na de algemene ledenvergadering) als volgt samengesteld:

Voorzitter: Ad de Grauw

Secretaris: Guus Welling

Penningmeester: Ralph Stuyver

Lid: Wim Schoonen

Lid: Irene Best

 

De volgende commissies zijn in functie:

Geschillencommissie: tracht eventueel voorkomende geschillen tussen leden onderling te beslechten. De leden zijn Huib Arts, Rutger van Rompaey en George Veldhoen (vz).

Kascommissie: controleert de jaarrekening. De leden van de kascommissie zijn Koen Terwijn en Hans Horlings (per 09-07-2021).

Ledencommissie: geeft advies aan het bestuur over de te verstrekken certificaten "gecertificeerd lid". De leden Wouter Pijzel en Nico van Oers. 

Nationale Uitvinders Dag | NUD-Commissie: Marc van der Heide (vz), Henk Kapaan, Wouter Pijzel, Ralph Stuyver, Meredy de Noten