Spotlight

Schraag voor roeiboten / Dinxx

10/07/2019

DinXX zijn roei-singels waar boten na het roeien op gelegd worden om deze af te drogen, bij het afstellen e.d. of meegenomen worden naar wedstrijden. Deze dynamische singels zijn echt van de 21ste eeuw, op elke ondergrond stabiel, veilig, licht en transportable.

www.dinxx.com