Internationale octrooiprocedures

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

Internationale octrooiprocedures

26/10/2020

Heb je een technische uitvinding gedaan? Dan is het slim om na te denken of een octrooi past binnen je businessplan. Maar let op, want een kwalitatief goed octrooi kost het nodige, zeker als je internationaal wilt uitbreiden. En het geld moet ook nog beschikbaar zijn op momenten dat dit past binnen octrooiprocedures. Octrooicentrum Nederland legt deze procedures uit in woord en beeld.

  • Met een octrooi bescherm je een technische uitvinding om een technisch probleem op te lossen. Verder voldoet de uitvinding aan drie eisen:• Nieuw: je uitvinding is vóór de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend gemaakt, ook niet door jezelf.
  • Inventief: je uitvinding mag voor een vakman niet voor de hand liggen
  • Industrieel toepasbaar: je uitvinding betreft een technisch uitvoerbaar product of proces.

Denk je dat je uitvinding voldoet en past een octrooi binnen je businessplan? Verdiep je dan eens in octrooiprocedures.

Nederlands octrooi

Voor Nederland vraag je octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland. Octrooicentrum Nederland beoordeelt met een rapport of je aanvraag voldoet aan de drie voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Ongeacht de bevindingen krijg je het octrooi. Dit wordt ook wel een ongetoetst octrooi genoemd. Maar het nieuwheidsrapport geeft jou (en je concurrent na openbaarmaking) wel een indicatie hoe een rechter over het octrooi kan oordelen.

Hoe loopt het proces? Vaak schakel je een octrooigemachtigde in voor het schrijven van een octrooi. Dit kost meestal rond de € 5.000, afhankelijk van de gemachtigde en de complexiteit van de uitvinding. De aanvraag kost € 80 online. Het onderzoek naar de stand van de techniek kost € 100 voor een nationaal type of € 794 voor een internationaal type. Vervolgens vinden de verlening en openbare publicatie plaats na achttien maanden. Het octrooi loopt tot maximaal twintig jaar, maar kan eerder vervallen door geen taksen te betalen, intrekking of een rechtszaak. Taksen lopen op van € 40 in het 4e jaar tot € 1.400 in het 20e jaar.

Uitbreiding naar het buitenland kan alleen binnen het prioriteitsjaar! Dit jaar gaat in vanaf de aanvraagdatum. Wil je de bescherming uitbreiden naar slechts enkele landen, dan is het vaak goedkoper om rechtstreeks naar die landen uit te breiden in plaats van via een internationale procedure.

Internationale PCT-procedure

Een ‘wereldoctrooi’ bestaat niet. Maar er is een wereldwijd verdrag om met één procedure octrooi aan te vragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). De

PCT-procedure geeft je de mogelijkheid om de landenkeuze uit te stellen tot dertig maanden na je eerste aanvraag. In dertig maanden loopt de procedure af en kies je in welke landen je de

octrooiaanvraagprocedure wilt doorzetten. Je hebt vanaf dat moment alleen nog te maken met de nationale octrooibureaus. De PCT-procedure loopt via de World Intellectual Property Organization (WIPO). Het kost tussen € 10.000 en € 15.000. Dit dekt de kosten voor de internationale aanvraag en de octrooigemachtigde. Daar komen later (na dertig maanden) de kosten voor de nationale en regionale procedures nog bij, en de kosten voor instandhouding. Deze kosten hangen sterk af van je landenkeuze bij afloop van de PCT-procedure. In de afbeelding hiernaast is ervoor gekozen om vanuit de Nederlandse aanvraag uit te breiden naar de PCT-procedure binnen het prioriteitsjaar.

Europees octrooi

Je kunt binnen het prioriteitsjaar of vanuit de PCT-procedure octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Het Europees Octrooibureau (EOB) verleent alleen octrooi als je octrooi voldoet aan de voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Dit heet een ‘getoetst octrooi’. Een Europese procedure kost tussen de € 10.000 en de € 30.000 in de eerste vijf jaar, inclusief het werk van de octrooigemachtigde. Na verlening kies je in welke van de aangesloten Europese landen het octrooi rechtsgeldig wordt. Dit heet ‘valideren’. Voor veel landen moet je dan eerst een vertaling in de nationale taal inleveren. Je hebt vanaf dat moment alleen nog nationale octrooien en moet per land taksen betalen. De kosten zijn dus afhankelijk van het aantal landen waar je bescherming wilt.

In de afbeelding is gekozen voor een Europese procedure vanuit de PCT-procedure. Landen buiten het Europees octrooi zijn individueel gekozen na de PCT-procedure. (klik op de afbeelding om een pdf te downloaden)