Uitvinden in tijden van Corona

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

Uitvinden in tijden van Corona

14/01/2021

De huidige Corona pandemie leidt tot de ontwikkeling van een groot aantal producten om te helpen de crisis te bezweren. Iedereen wil graag zijn steentje bijdragen of, vanwege het wegvallen van de gebruikelijke activiteiten, een andere bron van inkomsten verkrijgen. Ook in mijn praktijk krijg ik veel berichten van cliënten die nadenken over middelen ter bestrijding of vermindering van Corona of bijvoorbeeld producten in het kader van de hygiëne. Wanneer een uitvinding de volksgezondheid betreft, speelt urgentie natuurlijk een rol. Wat doet u dan? Uw vinding zo snel mogelijk op de markt brengen, ten behoeve van het algemeen belang of toch meer tijd nemen voor onderzoek en grondige bescherming?

Doe onderzoek!

Alle goede bedoelingen ten spijt, het zo snel mogelijk op de markt zetten van een innovatief product, hoe zinvol ook, moet altijd goed doordacht gebeuren. Ook al bedenkt u een nieuw vaccin, zodra dit inbreuk maakt op een bestaand octrooi van Pfizer, zal u dat niet in dank worden afgenomen.

De keuze voor de juiste route begint altijd met het in kaart brengen van de bestaande markt, producten en hun juridische bescherming, dit om een mogelijke inbreuk op rechten van derden te voorkomen.  In de octrooiregisters bevinden zich bijvoorbeeld al honderden octrooien op het gebied van mondkapjes Een groot deel daarvan is inmiddels vervallen of niet meer van kracht. Dat kan een bron van kennis zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat u geen inbreuk maakt op precies de octrooien die van kracht zijn.

Speciale Corona procedure

Kies dus voor onderzoek, ook al heeft u haast. Gelukkig is de Nederlandse overheid zich hiervan bewust. Gelet op het openbaar belang is er een speciale regeling ingevoerd voor uitvindingen die helpen om de coronacrisis te bestrijden. Octrooicentrum Nederland heeft  een versnelde procedure in het leven geroepen om al binnen 2 werkdagen een beeld te krijgen wat er al door anderen is geoctrooieerd. Normaal duurt dit onderzoek ongeveer 4 werkweken. Om voor deze “snelle route” in aanmerking te komen moet u aantonen dat uw uitvinding een rol kan spelen in de beheersing van het coronavirus. En moet uw uitvinding substantiële impact hebben. Dit wordt getoetst. Zodra u de uitslag van dit onderzoek heeft kunt u vervolgens geïnformeerd de beslissing nemen om daadwerkelijk met uw vinding verder te gaan en hierop eventueel een octrooi aan te vragen.

Door het op de markt zetten van de uitvinding voordat juridische bescherming is verzorgd, ontneemt u zichzelf namelijk de mogelijkheid om later nog octrooi aan te vragen. De vinding is dan immers openbaar bekend ten tijde van het (achteraf) aanvragen van een octrooi.  Dit kan eeuwig zonde zijn!

Beschermen of niet beschermen?

Die keuze (beschermen of niet) is een belangrijke vraag en is ook afhankelijk van uw situatie, het type uitvinding en uw bedoelingen en wensen. Voor uitvindingen met een groot (algemeen) belang kan het, wanneer er sprake is van iets dat technisch nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, zeker relevant zijn om bescherming via een octrooi aan te vragen. Dit kan immers uw positie, vooral ook ten opzichte van concurrenten sterk maken, en leidt tot een belangrijke ‘asset” binnen uw onderneming.  Maar, vraag u zelf wel af of u in staat bent om de met octrooibescherming samenhangende kosten ook daadwerkelijk “goed te maken”. Kunt u het zelf aan de markt aanbieden, is er behoefte vanuit de markt? Stel u zelf de vraag met welk doel u ontwikkelt en in hoeverre hetgeen er ontwikkeld wordt, in eigen beheer op de markt kan worden gezet, of dat u uw uitvinding in samenwerking met een (kapitaalkrachtige) marktpartij wilt realiseren (die zorgdraagt voor de ontwikkeling en de hiermee samenhangende kosten en risico’s).

Is er behoefte in de markt?

In dat laatste geval raad ik u aan om in een vergevorderd stadium in de markt te peilen, uiteraard onder strikte geheimhouding, of er wel een behoefte is aan hetgeen u ontwikkelt. We weten immers allemaal, een goed idee is 1 ding, het daadwerkelijk realiseren van een uitontwikkeld en veilig product, al helemaal wanneer er sprake is van bescherming of verbetering van de volksgezondheid, is een geheel ander verhaal.

Neem actie!

Kunt u een octrooi aanvragen, bedenk dan dat u waarschijnlijk niet de enige bent die op dit moment nadenkt over oplossingen voor de coronacrisis. Daarom is het, wanneer u die keuze heeft gemaakt, van groot belang uw octrooiaanvraag snel in te dienen.

Is octrooiering niet mogelijk, kan het van belang zijn om snel een nummer 1 positie op de markt te verkrijgen door een massale bestorming van de relevante markt. De return on investment moet in korte tijd worden behaald, ook omdat concurrenten uiteindelijk de markt mede zullen (kunnen!) gaan bedienen. Mogelijk kunt u in dat geval  bescherming ontlenen aan de relatief nieuwe wetgeving op het gebied van bedrijfsgeheimen maar daarvoor is het natuurlijk wel relevant dat uw geheime knowhow aan de daarin gestelde eisen voldoet.

Het zijn spannende tijden!