Tel uit je winst

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

Tel uit je winst

27/05/2021

Het vinden van een partij die financieel wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van je vinding valt niet mee. Waar moet je op letten bij die zoektocht?

Vinding verkopen
Als je je vinding wilt verkopen kan dit vanuit verschillende uitgangsposities:

  • je kunt het (uitgewerkte) idee verkopen of
  • je kunt zelf (laten) produceren en het resultaat verkopen

Een idee alleen is niets waard. Je moet er dus waarde aan toevoegen. Dit kan door een marktonderzoek te doen, een octrooi aan te vragen, een technische haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren, enz. 

Het bedrag dat je afnemer/investeerder (hierna ‘afnemer’) wil betalen hangt onder andere af van hoeveel je al zelf hebt geïnvesteerd in je vinding, de mate waarin je vinding beschermd is, de nog te verwachten investeringen, enz. Het gaat er vooral om wat je afnemer als winstmogelijkheden ziet voor je product. Je versterkt je onderhandelingspositie als je hier zelf ook al inzicht in hebt.

Verwachte omzet
Veel uitvinders zijn zo enthousiast over hun vinding dat ze niet altijd even realistisch zijn over de commerciële waarde ervan. Het is daarom verstandig vooraf een berekening te maken van de mogelijke winst van de vinding voordat er teveel tijd wordt gestoken in een vinding die je meer kost dan oplevert. Schat in welke omzet je met je vinding zou moeten realiseren voor een acceptabele winst. De omzet is daarbij: aantal x verkoopprijs.

Aantal
Het aantal dat je verwacht te verkopen moet je zelf inschatten op basis van informatie van bijvoorbeeld het CBS of door zelf in gesprek te gaan met deskundigen uit de tussenhandel. Bijna alle branches hebben een orgaan dat de branchecijfers bijhoudt. Dit levert specifieke informatie op over de omvang van je doelgroep. Vanuit dit gegeven schat je in welk percentage van de doelgroep volgens jou bereid is je vinding te kopen.

Prijs
Je kunt de verkoopprijs van je product op 2 manieren berekenen:

  1. vanuit de kostprijs de verkoopprijs berekenen
  2. vanuit de verkoopprijs de kostprijs berekenen

Bij methode 1 bereken je eerst de kostprijs van je product. Als je niet zelf produceert kun je via offertes een beeld krijgen van de kostprijs. Analyseer de opbouw van de offertes; zij geven inzicht in de opbouw van de kostprijs. Vanuit de kostprijs rekent je per tussenschakel een bepaalde opslag (de detailhandel rekent tussen de 20 en 300 % opslag, afhankelijk van de branche en de consument betaalt nog 19 % BTW).

Bij methode 2 ga je uit van wat de afnemer bereid zal zijn te betalen en reken je terug naar wat de productiekostprijs zou mogen zijn. Je kunt dan inschatten of dit een haalbare prijs is. Een handig hulpmiddel bij het bepalen van de verkoopprijs is een marktscan, waarbij je in een kruisdiagram aangeeft welke prijs wordt betaald voor reeds bestaande, aan je product gerelateerde, artikelen.

 In dit diagram kun je ook de marktpositie van die artikelen vergelijken met de positie die bij je vinding hoort. Zo krijg je een globaal inzicht in wat een acceptabele verkoopprijs is.

Wet van de aantallen
Bij het berekenen van de kostprijs geldt in veel gevallen: hoe groter het aantal hoe lager de prijs per stuk (De vaste kosten worden dan verdeeld over meer producten). Daarbij geldt ook dat de gekozen productiemethode kan afhangen van het aantal producten; door het gebruik van (dure) matrijzen is spuitgieten pas interessant bij grotere aantallen, maar minder geschikt voor lage aantallen.

Wat levert het op?
Als je een inschatting hebt gemaakt van het verwachte aantal te verkopen producten en dit vermenigvuldigt met de verwachte opbrengst per product kunt je nagaan of het de moeite loont om verder te gaan met de uitwerking van je idee. Levert het te weinig op, dan kun je kijken of het realistisch is om prijs of aantal (verkoop in het buitenland?) te veranderen. Leidt deze inschatting tot de conclusie dat je vinding te weinig oplevert dan is je winst van die berekening dat je veel tijd, energie en geld kunt besparen door dit idee niet verder uit te werken.

Conclusie
Bij het maken van een winstcalculatie moet je een aantal aannames doen. Daardoor blijft de uitkomst een globale aanduiding van een mogelijke winst. Hoewel het daarmee geen garantie geeft is het belangrijk om op basis van die aannames inzicht te krijgen in je potentiële winst. Gaandeweg kun je de aannames aanscherpen met bijvoorbeeld eigen marktonderzoekcijfers om zo toe te werken naar een businessplan. Dit proces kan ontnuchterend werken en je behoeden voor het verder uitwerken van een winstloze vinding. 

NB. De afbeeldingen bij dit artikel zijn afkomstig van een presentatie van Koen Koevoets van Koen & Co.