Interview NOVU lid Wim Schoonen

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

Interview NOVU lid Wim Schoonen

30/08/2021
 

Wim Schoonen is ondernemer en uitvinder en ook in die volgorde. Na zijn opleiding in elektronica, industriële automatisering en koudetechniek ging hij in de vleesindustrie aan de slag. Maar al op zijn 24e begon hij voor zichzelf met een koeltechnisch installatiebedrijf voor de industrie en bouwde o.a. koelhuizen en vrieshuizen. Daar leerde hij wat ondernemen inhoudt. Wim werd op een zeker moment geconfronteerd met ijsblokjesmachines en verbaasde zich over de productiemethode van de ijsblokjes. Dat kan veel efficiënter dacht Wim. Nu had hij een leerling monteur die graag het vak wilde leren en samen maakten ze in de avonduren prototypes en studiemodellen. Zo kwam hij erachter dat je eigenlijk, in tegenstelling tot wat tot  dat moment werd aangenomen, wel degelijk water kunt opsluiten en er dan toch mooie(re) heldere ijsblokjes van kunt maken. Wim heeft hiervoor over de hele wereld (meerdere) patenten ingediend.

Uitvindersbedrijf
Uit eigen middelen heeft hij de vinding verder ontwikkeld tot het product flatbag ice onder Cuby portions. Deze hebben veel voordelen, zoals minder energiegebruik en een 40% minder ruimtegebruik in het vriesvak. Kijk op www.cubyportions.nl voor meer informatie. Hij vond het door ontwikkelen van ideeën zo leuk dat hij zijn installatiebedrijf omzette naar een ‘uitvindersbedrijf’ dat tekeningen, 3D-prints en prototypes maakt en producten ontwikkelt. Hij werkt zijn eigen ideeën uit zolang hij inspiratie houdt. Vanuit het idee begint hij te ontwikkelen tot hij een werkend model heeft. Door zijn ondernemerservaring ziet hij al gauw of een product voldoende potentie heeft. Als dat het geval is doet hij soms een nieuwheidsonderzoek en vraagt daarna octrooi aan. Daarmee zoekt hij partijen die het kunnen bouwen en kijkt hij of er een licentiepartner gevonden kan worden. Hij is overtuigd van de meerwaarde van samenwerken en is een echte netwerker. Soms ook richt hij een apart bedrijf op rondom de uitvinding, zoekt daar de juiste mensen bij en blijft op de achtergrond betrokken. Elk bedrijf is echter zelf verantwoordelijk voor het eigen resultaat.

NOVU
Wim wordt regelmatig om advies gevraagd bij uitvindingen en realiseerde zich dat hij soms het antwoord schuldig moest blijven. Op internet kwam hij de NOVU tegen en heeft zich direct aangemeld. Hij vroeg ook direct het erkend lidmaatschap aan en had het uitvindersreferaat in een paar dagen opgesteld en  geretourneerd. Doordat hij al een aantal vindingen op de markt heeft gebracht is hij nu erkend lid; een onderscheiding die hij vermeldt op zijn LinkedIn profiel. De jury roemde de zakelijke manier waarop hij met zijn vindingen omgaat. Hij had de NOVU graag eerder leren kennen. Nu heeft hij veel aspecten zelf moeten ontdekken en ervaren.

Verkopen
Veel uitvinders hebben een idee en zoeken daarbij iemand die daarin wil investeren of de uitvinding (licentie) wil kopen. Wim weet dat je dan eerst een werkend prototype moet hebben, waarmee je kunt laten zien dat je idee werkt. Er zijn partijen die zijn uitvindingen wereldwijd verkopen. Zelf ontvangt Wim graag potentiële licentienemers in de ijsblokjesfabriek, waar robots deel uitmaken van het productieproces van 20.000 KG premium flatbag ijsblokjes per dag (zie foto). 

Dat laat zien dat hij een professionele partij is. Hij realiseert zich dat zijn eigen ondernemingservaring hem helpt om zich te verplaatsen in de andere partij. Daarbij heeft hij ervaren  dat je ook het geluk moet hebben dat je op het juiste moment bij de juiste partij komt. Door veel samen te werken en (gericht) te netwerken maak je die kans wel groter.

Breed
Wim is gespecialiseerd in industriële koeltechniek, en die blijkt op verrassend veel terreinen toepasbaar. Zo heeft hij zowel uitvindingen op het gebied van voedsel op zijn naam staan als een gepatenteerd koelsysteem voor een H2-tankstation, waarmee snel tanken mogelijk wordt met een significant lager energieverbruik op basis van een natuurlijk koudemiddel. Waterstof met een druk van bijna 1.000 Bar wordt in 5 seconden gekoeld van +40C naar -40C. Er is een tijd geleden zo’n tankstation geopend in Den Haag, waar ongeveer 50 taxi’s gebruik van maken. De verkoop van deze koelsystemen neemt een enorme vlucht. H2-stations zijn sterk in opmars, mede  door de ingezette energietransitie. Zie www.toruscooling.nl voor meer informatie hierover.

Bescherming
Voordat Wim een octrooi aanvraagt moet hij eerst via studiemodellen hebben gezien dat iets werkt. Dan moet hij ook nog voldoende potentie zien. Hij kijkt wat er al op de markt is en wat dat kost. Hij vraagt aan gebruikers wat ze ervan vinden en wat ze denken van zijn idee. Is dat allemaal positief en blijken er geen andere patenten te zijn, dan vraagt hij er zelf één aan. Ook heeft hij weleens ervaren dat iemand hem net voor was met een octrooiaanvraag voor dezelfde vinding.

Dingetjes
Een goed idee hebben is op zich al moeilijk, maar het is een hele klus om je idee zover te ontwikkelen dat het echt werkt; denk aan elektronica, materiaal, enz. Je moet daarom zelf een erg goed gevoel hebben over je idee. Je moet samenwerking zoeken in onderdelen van het traject waar je zelf minder goed in bent. Praat open over je vinding; anderen helpen je graag. Als je even vastloopt, leg het dan even terzijde en pak het later op als je een oplossing hebt bedacht. Daarom is Wim altijd met 3 vindingen tegelijk bezig. Hij heeft bij Cool food Ideas 4 mensen fulltime in dienst met een enorme passie voor techniek. Ze laten het krijgen van ideeën aan Wim over, maar zijn zeer enthousiast in het meedenken over oplossingen voor knelpunten. Uitvinden is vooral veel focus, doorzetten en hard werken. Begin pas een prototype te bouwen als je alles zover mogelijk hebt doordacht. VR helpt Wim daarbij. Met zijn medewerkers kan hij de prototypes al bekijken voordat ze zijn gebouwd. Dat geeft inzichten waardoor je verbeteringen kunt aanbrengen voordat je de kosten hebt gemaakt van het bouwen.

Warm en koud
Wim is een echte netwerker. Hij werkt graag samen en is ontzettend enthousiast over techniek, wat hij een geweldig mooi vak vindt. Hij wil die interesse graag overdragen op anderen, bijv. op de jeugd. Hij gunt hun het genieten van de mogelijkheden van techniek. Hoewel hij is opgegroeid in koudetechniek is hij een warm pleitbezorger voor techniek. Techniek? Dat zouden meer mensen moeten doen!