In welke landen zal ik mijn patent aanvragen?

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

In welke landen zal ik mijn patent aanvragen?

02/09/2022

U heeft uw uitvinding gedaan en ook een patent aangevraagd. Heel goed, nu heeft u de belangrijkste stap gezet om uw uitvinding te beschermen en kunt u er hopelijk een succes van maken. Maar goede uitvindingen, zeker commercieel succesvolle, zijn natuurlijk zeer interessant voor anderen om na te maken. Met uw patent kunt u deze namakers juridisch aan proberen te pakken. Echter, let op: dat kunt u alleen in de landen waar u daadwerkelijk patentbescherming heeft gevestigd! Heeft u uw uitvinding bij voorbeeld alleen beschermd met een Nederlands patent, dan kunt u inbreukmakers alleen aanpakken in Nederland en niet in België, Duitsland, Frankrijk, etc.

Dus waarom niet een patent aanvragen in alle landen van de wereld? Dan bent u immers wereldwijd beschermd! Dat klopt, maar daar zit dan wel een zeer serieus prijskaartje aan. In ieder land zult u indieningstaksen en later instandhoudingstaksen moeten betalen en in de meeste gevallen zult u vertalingen moeten laten maken en gebruik maken van lokale octrooigemachtigden. Dit maakt het indienen van een patentaanvrage in alle landen in vrijwel alle gevallen financieel niet interessant. Zelfs de meeste grote bedrijven dienen om deze reden patenten vaak alleen maar in een beperkt aantal landen in.

Indien u buiten Nederland van patentbescherming wilt genieten, kunt u beter een strategische landenkeuze maken. Dat is vaak geen gemakkelijke keuze. Hieronder zal ik een aantal overwegingen meegeven die u in uw beslissing kunnen helpen, maar uw octrooigemachtigde kan u het beste adviseren over uw situatie, gelet op de kosten en de gewenste bescherming.


Ten eerste is uw beschikbare budget een doorslaggevende factor in hoeveel landen u uw uitvinding kunt proberen te beschermen. Als uw maximum budget een beperkte selectie aan landen toelaat, dan is het verstandig met een slimme strategie meer of grotere markten te bereiken, aangezien de octrooikosten per land sterk kunnen verschillen. Indien het budget enigszins flexibel is, houd dan rekening met de mogelijke toename in waarde van een octrooi in een land. Het kan met het oog op de toekomst lonen om in meer landen in te dienen.

Een belangrijke factor om tot een weloverwogen landenkeuze te komen is om goed na te gaan in welke landen u denkt een markt voor uw uitvinding te hebben en welke landen u daarvan zelf, of met een lokale partner, kunt bedienen en waar u wel of geen concurrentie verwacht. Zo zal het in veel gevallen makkelijker zijn om de gepatenteerde uitvinding op de markt te brengen in de landen om ons heen dan in een land in Azië of Zuid-Amerika. Aan de andere kant, indien u een verbeterde bamboeplukmachine heeft ontwikkeld zal uw afzetmarkt juist in Azië liggen en is een Belgisch patent minder interessant. Mocht u meerdere markten willen bedienen, maar laat uw budget het niet toe om die allemaal te selecteren, kies dan de landen waar u de grootste kansen ziet om uw uitvinding succesvol te vermarkten. Landen met meer inwoners vormen meestal een grotere afzetmarkt en zijn in een aantal gevallen niet veel duurder. U kunt een afweging maken tussen de verhouding duurdere en goedkopere landen om zo uw optimale dekking te bepalen. Op vertaalkosten kunt u besparen door landen te kiezen waar Engelstalige teksten geheel of gedeeltelijk zijn toegestaan. Dit is ook mogelijk in veel niet-Engelstalige landen.

Mogelijk weet u dat uw type product vaak in een bepaald land wordt geproduceerd. Dan kan door een patent in dat land een zeer groot aantal afzetmarkten worden beschermd. Onder andere hierdoor wordt China, als belangrijk productieland, vaak geselecteerd in landenkeuzes voor patentbescherming.

Wat ook een overweging waard is, is hoe snel u een verleend patent kan verkrijgen. Dat verschilt namelijk ook per land. In sommige landen kunt u zeer snel een verleend patent krijgen dat u kunt inzetten tegen een vermeende inbreukmaker, terwijl in andere landen de procedure juist weer extreem lang duurt.

Verder moet u ook bereid zijn om uw patentrecht te verdedigen in ieder land waar u bescherming heeft aangevraagd. De juridische kosten kunnen dan hoog oplopen. Vooral de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn voorbeelden waarbij dit snel uit de hand kan lopen. Tegelijk is uw tegenpartij natuurlijk ook gedwongen om vergelijkbare kosten te maken.

U kunt uw landenlijst wellicht vergroten door niet zelf uw uitvinding overal te gaan vermarkten of produceren, maar daar lokale partners voor te zoeken. Wellicht heeft u in bepaalde landen al contacten die u daarvoor kunt gebruiken. Deze partners kunnen u dan mogelijk helpen door u te adviseren, mede te investeren, een verkoopkanaal op te zetten of zelf daar te produceren en/of de markt te bedienen. Dat kunt u dan bijvoorbeeld regelen met een licentie.

Mocht een keuze op dit moment nog moeilijk te maken zijn of denkt u binnen een paar jaar meer te kunnen gaan investeren, dan zijn er mogelijkheden om de landenkeuze tot een later moment uit te stellen. U heeft dan tijd om het product al tot een succes te maken of om bijvoorbeeld partners of investeerders te vinden. U kunt hierbij kiezen voor een regionale (bijvoorbeeld Europese) of internationale patentaanvrage, waarbij de patentprocedure voor een groot aantal landen via een centrale organisatie verloopt. Pas aan het eind van deze procedure hoeft u dan pas een definitieve keuze te maken. Dit kan u enkele jaren extra bedenktijd opleveren.

Al met al is het selecteren van de beste landenlijst een complexe, maar belangrijke beslissing. Laat u zich daarom goed adviseren over de vele opties die u heeft en benut uw ambities optimaal en binnen budget.

Dennis Versteeg
Octrooigemachtigde bij Philips

Foto door Aksonsat Uanthoeng via Pexels