Diensten

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders in Nederland. De NOVU zet haar kennis en ervaring in om uitvinders, productontwikkelaars en wetenschappers in Nederland te ondersteunen bij het lastige traject van idee naar markt. NOVU behoedt uitvinders voor veel gemaakte fouten en fungeert als wegwijzer. Dat doen we al sinds onze oprichting in 1989. Hieronder zie je welke diensten we bieden voor leden en niet-leden.

Ondersteuning voor leden

Introductiecursus

Wanneer je net lid bent geworden van de NOVU, kun je een digitale introductie cursus volgen. In deze, half uur durende introductie cursus krijg je de eerste tips en adviezen voor als je jouw idee verder wilt ontwikkelen. Hierbij wordt je ook geïnformeerd over het uitvinderschap en de aspecten die hierbij een rol spelen. 

Ledengesprek

Als lid van de NOVU kun je eenmaal per jaar een afspraak maken voor een ledengesprek. Tijdens dit vertrouwelijke gesprek kun je uitgebreid over je vinding praten en worden er gedachten uitgewisseld. Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd mailen/bellen voor een korte vraag of advies.

Leden met een specialistische vraag kunnen in een vroeg stadium een vinding collegiaal laten toetsen door één of meer (erkende/gecertificeerde) NOVU leden. Leden zetten hun expertise in om andere leden te helpen met hun vinding. Dit wordt gecoördineerd door de NOVU.

Workshop Marktgericht uitvinden

Deze workshop is de basis voor iedereen die met z’n idee aan de slag wil. Je gaat in een kleine setting met je idee aan de slag zonder dat je je idee prijs hoeft te geven. Het geeft je structuur, focus, kennis en handige tips om snel en zonder veel geld uit te geven je idee te ontwikkelen tot een product waar de markt echt op zit te wachten (de zg. ‘perfect product-markt fit’). De workshop wordt op zaterdagochtend gegeven van 9:30 tot 12:00 uur in Den Haag. Mail naar guus.welling@novu.nl om je plek te reserveren.

De workshop kost € 75 voor leden. Niet-leden betalen € 125. Bij voldoende interesse wordt de workshop georganiseerd. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Digitale ledenomgeving

Als lid heb je toegang tot de digitale ledenomgeving van de NOVU. Deze bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Online community – Op het ledenplatform kun je direct in contact komen met andere NOVU leden. Hier kun je vragen stellen, jouw kennis en ervaring delen of reageren op anderen
  • Kennisbank – Deze bevat allerlei documenten ter informatie of inspiratie. O.a. presentaties van informatiemiddagen, die zoal gaan over intellectueel eigendom, subsidies en CE markeringen
  • Doorverwijzingen – Eén van de waardevolle aspecten van het NOVU lidmaatschap is de toegang tot het innovatienetwerk van de NOVU. Bij de uitwerking, bescherming, marketing, fabricage, distributie en commercialisatie van je idee, heb je vaak hulp nodig van een externe partij. Wanneer blijkt dat je deze hulp nodig hebt, helpt de NOVU met het vinden van de juiste vertrouwde partij. 

Ledenactiviteiten

De NOVU brengt onze leden in contact met professionele netwerken en experts. Maar we brengen leden ook in contact met elkaar. Dit doen we via verschillende netwerk activiteiten.

  • Netwerk- en informatiedagen – Een aantal keer per jaar vindt een netwerkmiddag plaats. Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring staat hier centraal en gebeurt uiteraard in een vertrouwelijke omgeving. Ook worden onderwerpen behandeld die onze leden bezighouden en zijn er vaak gastsprekers. Voor ideeën over mogelijke onderwerpen en sprekers, kun je ons bereiken via e-mail of het ledenplatform.
  • Bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken – Daarnaast houdt de NOVU ook regelmatig andere informatieve bijeenkomsten of worden er excursies georganiseerd door NOVU leden of commissies. Vaak nemen we een kijkje in de innovatieve keuken van een van de NOVU leden.
  • Algemene ledenvergadering – Jaarlijks wordt de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden op een interessante bedrijfslocatie. Hiermee kun je als lid je invloed uitoefenen op de koers van de Vereniging. Ook is dit een geschikt moment voor leden om elkaar te spreken en kennis uit te wisselen.
  • Nieuwjaarsborrel – Uiteraard viert de NOVU ook de ingang van het nieuwe jaar met haar leden. Dit is een gezellig netwerkmoment waarop leden elkaar ontmoeten en, in ontspannen sfeer, kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Vindingrijk

Vindingrijk, hét vakblad voor uitvinders, ontvang je 4x per jaar in je brievenbus. Iedere keer met interessante artikelen over alle aspecten die bij de ontwikkeling van een product of dienst komen kijken. Een digitale versie is beschikbaar voor leden in de ledenomgeving van de website. 

Octrooispreekuur

In samenwerking met RVO / Octrooicentrum Nederland (OCNL) organiseert de NOVU voor haar leden een spreekuur met een octrooiadviseur. De focus ligt op ondersteuning bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de laatste technologie (nieuwheidsonderzoek). Door de jarenlange samenwerking met OCNL heeft innovatief Nederland - en de uitvinder in het bijzonder - toegang tot een bron van waardevolle informatie.

IE Helpdesk

In het proces van idee tot markt komt ook vaak een juridisch aspect kijken. Om NOVU-leden hier meer in bij te staan is de IE Helpdesk opgericht. Deze is bedoeld voor leden die specifieke juridische hulp nodig hebben. Leden kunnen door een juridisch expert eerste ondersteuning krijgen bij het opstellen van juridische documenten of kunnen juridisch advies krijgen.

WORD LID

Ondersteuning voor voor niet-leden

QuickScan

Heb je een idee en wil je dat in vertrouwen bespreken? Dat kan. Hiervoor kun je een QuickScan gesprek aanvragen. Met de Quickscan heb je de mogelijkheid om je idee/vinding te bespreken in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Gespreksonderwerpen bevatten o.a. bescherming, marktmogelijkheden, prototyping en ondernemersplan. De QuickScan kost voor niet leden € 75 excl. 21% BTW. 

QUICKSCAN AANVRAGEN

Workshop Marktgericht uitvinden

Deze workshop is de basis voor iedereen die met z’n idee aan de slag wil. Je gaat in een kleine setting met je idee aan de slag zonder dat je je idee prijs hoeft te geven. Het geeft je structuur, focus, kennis en handige tips om snel en zonder veel geld uit te geven je idee te ontwikkelen tot een product waar de markt echt op zit te wachten (de zg. ‘perfect product-markt fit’). De workshop wordt op zaterdagochtend gegeven van 9:30 tot 12:00 uur in Den Haag. Mail naar guus.welling@novu.nl om je plek te reserveren.

De workshop kost  € 125 voor niet-leden. Leden betalen € 75. Bij voldoende interesse wordt de workshop georganiseerd. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

WORKSHOP AANVRAGEN