NOVU Netwerk

NOVU steunt op een enorm netwerk van experts. We brengen niet alleen onze leden in contact met elkaar, maar ook met andere professionele netwerken die hun idee of product verder kunnen helpen. 

Informatie -  en netwerkmiddag
Maandelijks, op de tweede vrijdag van de maand, vindt bij de NOVU op kantoor een netwerkmiddag plaats waarbij het onderling uitwisselen van kennis en ervaring in een vertrouwelijke omgeving centraal staat. 
Alleen voor leden. Kosten: € 10,-

Collegiale toetsing
Leden met een specialistische vraag kunnen in een vroeg stadium een vinding collegiaal laten toetsen door één of meer (erkende/gecertificeerde) NOVU leden. Leden zetten hun expertise in om andere leden te helpen met hun vinding. NOVU coördineert dit. 
Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op

NOVU netwerk momenten
Jaarlijks houdt de NOVU haar algemene ledenvergadering vaak op een interessante bedrijfslocatie en de nieuwjaarsborrel (januari). Dit zijn gezellige netwerkmomenten waarop NOVU leden elkaar ontmoeten en in ontspannen sfeer kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. 

Digitaal ledenplatform
Via het systeem van Huddle heeft de NOVU een digitaal ledenplatform ingericht. Leden kunnen elkaar hier opzoeken, oproepen plaatsen, ideeën delen of advies vragen. Het platform is alleen toegankelijk voor leden. 

LinkedIn
NOVU Group op LinkedIn is niet alleen voor NOVU leden, maar voor iedereen met een interesse in uitvinden, ontwikkelen en innoveren. De groep biedt de mogelijkheid om vragen te stellen, met elkaar te communiceren of een discussie te starten.