Nieuws

Terugblik Duurzaamheidsdag

25/04/2019

Vrijdag 12 april gaven wij met de Duurzaamheidsdag het startsein voor ons jubileumjaar. Maar liefst 55 leden kwamen naar Baarn om daar gezamenlijk vraagstukken op te lossen van Greenpeace, Waternet, Rijkswaterstaat en Paleis Soestdijk Urgenda en een gezamenlijk vraagstuk van de Waddenzee havens, Rijkswaterstaat en de Vissersbond. 

De dag begon met een korte openingstoespraak van directeur Joris Cavelaars gevolgd door een interessante presentatie van Kees Kodde van Greenpeace. (Deze presentatie is binnenkort beschikbaar voor NOVU leden).

Daarna gingen alle aanwezigen aan de slag in groepen en ontstonden de eerste ideeën. Kort na de lunch kwam Ruud Koornstra een inspirerende lezing geven over zijn route naar duurzaam ondernemen en zijn rol als Nationale energiecommissaris. 

Daarna werd er verder gewerkt in groepen en kwamen de eerste oplossingen al in beeld. Halverwege de middag kwam Samira Farahani (TU Delft) een presentatie geven over het nut en de noodzaak van waterstof en aan het eind van de middag kreeg iedereen de kans om zijn beste ideeën te presenteren. Voor zo goed als alle ideeën kwamen mooie, innovatieve oplossingen. 

Nu is het zaak alle ideeën goed te documenteren en aan te bieden bij de vraagstukeigenaren. Of er een vervolg nodig is, dat weten we binnenkort. 

Voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze succesvolle Duurzaamheidsdag, nogmaals dank!

Voor vragen kunt u terecht bij Inés Verhallen via ines@novu.nl