Over de NOVU

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders in Nederland. De NOVU zet haar kennis en ervaring in om uitvinders, productontwikkelaars en wetenschappers in Nederland te ondersteunen bij het lastige traject van idee naar markt. NOVU behoedt uitvinders voor veel gemaakte fouten en fungeert als wegwijzer. Dat doen we al sinds onze oprichting in 1989.

We ondersteunen leden en niet-leden vanuit een onafhankelijke positie bij het traject van idee tot markt. Dit doen we aan de hand van vier pijlers:

Aan de hand van deze vier pijlers heeft de NOVU een breed aanbod van diensten. Kijk op de lidmaatschap pagina voor een overzicht van onze diensten.

De ruim 300 leden van de NOVU vormen een netwerk van waardevolle kennis en ervaring, waar de NOVU op steunt. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich op welke wijze dan ook met vindingen bezig houdt. Er is een gevarieerd pakket aan diensten ontwikkeld om leden, maar ook niet-leden, (verder) op weg te helpen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie kan de NOVU haar leden op een objectieve manier bijstaan.

NOVU neemt als vereniging voor en door uitvinders geen commercieel belang bij uitvindingen.

De NOVU is een vereniging. Dat betekent dat de leden een belangrijke stem hebben in het beleid. Uit de leden wordt een bestuur van 4 of vijf personen gekozen om dat beleid gestalte te geven. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door een kantoor en commissies. De commissies bestaan eveneens uit leden van de vereniging. Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) stemmen de leden samen voor de koers van de vereniging.